Meseterápia

A transzformációs meseírás önterápiás eszköz

varázsmese logoMai világunkban egyik legfőbb problémánk, hogy nem tudunk jól kapcsolódni - sem önmagunkhoz, sem másokhoz, sem a természethez, sem a természetfelettihez. Ennek egyik oka, hogy kapcsolódás helyett uralni akarjuk viszonyainkat. Megismerés, elfogadás, szeretet helyett önző akaratunkat akarjuk erőltetve érvényre juttatni – nagyon gyakran akár saját jól felfogott valódi érdekünk ellenében is. A másik oka az, hogy túlzott szerepet kap a gondolkodás, a racionális agyalás, és szinte tiltott üzemmód a játék, az öröm, az alkotás, a művészi szabadság - jobb agyféltekés teremtő-gyógyító erőink.

A varázsmese írás olyan önterápiás eszköz, amely segít elfogadni önmagunkat. Általa kapcsolatot teremthetünk belső lelki állapotunkkal, élethelyzetünkkel. Varázsmesénk megmutatja az éppen aktuális elmozdulási, továbblépési lehetőségeket, valamint azt a mesés nyereséget, amire szert tehetünk e változások által. Varázsmesénk aktivizálja, dinamizálja életünket, erősíti akaratunkat.

Saját mesénk témáját átélve képet kapunk arról, hogy honnan hová kellene eljutnunk, milyen az az élethelyzet, amin dolgoznunk kell, mely kérdésekre keresünk aktuálisan választ. Mi okoz drámai feszültséget, belső vagy külső konfliktushelyzetet? Ki mit akar kezdeni ezzel a helyzettel, hogyan reagál rá? Felismerjük-e, hogy a szükségszerű szenvedés, életpróba vagy nehézség egyben jelzés és lehetőség a továbblépésre? Életünkben minden szükség- vagy konfliktushelyzet, sőt, minden testi tünetünk tanít minket. Felhívják alvó figyelmünket arra, hogy miben kell változnunk, vagy mit kell megváltoztatnunk, gyógyítanunk.

Varázsmesénk megmutatja, mi az, amiben éppen vagyunk. Egyben megtanít arra is, hogy az akadályok leküzdése, a történetben való aktív, cselekvő részvétel a továbblépés egyetlen módja. Meglátjuk általa, hogy minden lehetséges, a megoldás csak rajtunk múlik. Minden varázsmese egy új élet küszöbét jelentheti számunkra.

Miért mesélünk?

hamupipőke Az emberek mindig is meséltek egymásnak meséket - minden korban, a világ minden táján. Miért tették ezt? Azért, hogy a meséken keresztül ismerjék meg az emberi élet legnagyobb kihívásait, fordulópontjait. A mese szálait szövögetve élő képekben, művészi formában vázolják fel a megoldási lehetőségeket az emberi sors alapvető kérdéseire (születés és halál, küzdelem, döntés, találkozás, érés, öregedés, egészség és betegség, felelősségvállalás). A megoldás titkai  főhős által bemutatott hozzáállásban, viselkedési módban vannak elrejtve, aki mindig cselekvő, aktív, odaadó, belemenősen bátor, önzetlen, céltudatos, kitartóan töretlen, tiszteletteljes, segítőkész, éber, furfangosan eszes, gyakorlatias. A főhős képviseli egészséges életképességünket. A mesék életképességünket élesztik fel.

Milyen egy varázsmese?

A varázsmese jellemzői szinte teljesen megegyeznek a klasszikus magyar népmesék felépítésével. Mesénk megírásakor törekszünk arra, hogy lehetőség szerint ilyen formai keretek között kalandozzunk, teljesen szabadon:

  1. A varázsmese szereplői emberek és klasszikus mesealakok (király, szegény legény, királylány, bölcs öreg, tündér, paripa, manó, sárkány)
  2. A főhős azért indul el, hogy valamilyen negatív, súlyos kiinduló helyzetre megoldást találjon.
  3. A főhős útja során segítőkkel és fenyegető, veszélyes ellenségekkel is találkozhat. Bármilyen helyszín, varázslat, segítség és fordulat megeshet vele.
  4. A mese végére a kiinduló helyzet megváltozik, jobbra fordul, mindenki megelégedésére.
  5. A varázsmese nem utal a meseíró köznapi személyére, életrajzára, jelen állapotára – hiszen a mesevilágban játszódik. Ezért nincsen normál neve sem a szereplőknek, sem a helyszíneknek.
  6. A varázsmesének nem adunk címet, nem programszerű. Nem oktatunk, hirdetünk általa erkölcsi tanulságokat, mert a mesehősök a viselkedésük példájával épülnek be a hallgatók lelkébe.
  7. A varázsmese kezdete: „Egyszer volt, hol nem volt..”, a vége pedig: „És boldogan éltek, amíg meg nem haltak.”

A varázsmese írás módszere

erdő A módszer nagyon egyszerű: közösen leülünk, megismerjük a varázsmese fenti műfaji jellemzőit, ellazulunk, ráhangolódunk, majd kimondjuk a varázsigét: „Egyszer volt, hol nem volt…” És hagyjuk, hogy megérkezzenek hozzánk egy mesehős emberi kalandútjának képei. Aztán nincs más dolgunk, mint hogy lejegyezzük a mesénket.

A varázsmese megírása után tovább dolgozunk vele: művészeti eszközökkel, életünk megfigyelésével, a mese átélésével, a főbb drámai szituációk eljátszásával, megbeszélésével. Megírt mesénk legpraktikusabb jellemzője az, hogy akkor is hatni kezd az életünkre, ha egyáltalán nem is foglalkozunk vele. Ez varázslat ám a javából. Pár havonta önállóan megírhatjuk soron következő varázsmesénket.

A főhős kalandútja és a mesés képek nem kitalációk, hanem a lelkünk mélyén élő erők és szándékok művészi, szimbolikus kifejezései. A mesénk elemei lelkünk részeit tükrözi. A tipikus szereplők olyan valós belső lelki-szellemi minőségek, amelyek az embert emberré teszik. Ilyen, például, a király, a bölcs öreg, a vitéz harcos, a legkisebb fiú, a királykisasszony és a többiek; és ilyenek az erőinket próbára tevő lények, kalandok, viszontagságok, varázseszközök, szövetségesek - tehát a Gondviselés, a segítség legváltozatosabb megnyilvánulásai.
Individualista korunkban komoly problémákat okozhat számunkra, hogy nem vagyunk képesek  segítséget igénybe venni, mert nem tudunk kérni, nem kommunikálunk, nem segítünk – nem kapcsolódunk. Elidegenedve mindent magunk akarunk megoldani. A varázsmese abban is segít, hogy ráhangolódjunk magasabb, jobbik énünk segítő erejére, valamint az emberiség kollektív, ősi tapasztalatára és bölcsességére.

Miben különleges a transzformációs meseterápia tanfolyam?

virág A tanfolyam egyedülálló abban, hogy nem kezdjük a meséket elemezni, mondatról mondatra, szimbólumról szimbólumra megfejteni, mert ez éppen a varázserejét venné el. Egyszerűen csak együtt élünk vele; napról napra, hétről hétre figyeljük a hatását, és tapasztalatainkat megosztjuk a csoporttal. Ilyen formán nem ígérjük, hogy készen kapjuk a megoldást problémánkra, de segít abban, hogy nyitottabbá váljunk, hogy érdeklődést kezdjünk tanúsítani.

A varázsmese a magunkhoz és a közösséghez való kapcsolódás remek eszköze. A mesealakok által saját legmélyebb erőforrásainkhoz kapcsolódhatunk; másrészt, amikor másokkal megosztjuk történetünket, lelkünk legmélyebb, legintimebb rétegeiből tárunk föl valamit. A varázsmese igazából nem csak egy színes történet, hanem belső életformáló erőink konkrét tudatosítása, élettel és figyelemmel való feltöltése. Ahogy egyre inkább mesterévé válunk, egyre varázslatosabb változásokat figyelhetünk meg életünkben.

A varázsmese nem tanmese. Nem kötődik közvetlen hétköznapi életünkhöz, hanem a mélyebben általános emberihez, az összes minket megelőző generációhoz kapcsol minket. Megmutatja számunkra, hogyan tudunk elődeink erejét használva, ám a jelen kornak megfelelve továbblépni.

A magyar mesekincs erői

A magyar mese- és nyelvi kincs különleges, erőteljes gyógyító és önismereti eszközzé teszi a meseírást, mert ősi, hagyományos meséink lényegüket tekintve a közösség számára megfogalmazott testi-lelki-szellemi gyógyító erőket hordoznak. Talán kimondhatjuk, hogy a magyar nép küldetése, hogy minél több varázsmese szakértőt, meseterapeutát adjon a Föld többi népe számára.

A módszer eredete

A varázsmese írás módszerének és terápiás alkalmazásának a megalkotója Paola Santagostino, milánói pszichoterapeuta, a pszichoszomatikus orvoslás szakértője, tanár, e témában több szakkönyv szerzője. A varázsmese-írás módszerének hatékonyságát 30 éves tapasztalata támasztja alá.

Szedlmayer Bea, transzperszonális pszichológus, pedagógus, a hazai varázsmese csoportok elindítása előtt egy nemzetközi tanulmányi ösztöndíjjal került kapcsolatba Paola Santagostinóval, aki tudását és tapasztalatát a módszer továbbvitelének szándékával adta át, s ehhez jelenleg is minden támogatást és segítséget megad.

Korpusz Sándor két évtizedes tréneri, önismereti tanácsadói tapasztalatával segíti a mesék önismereti feldolgozását.

A tanfolyam célja

lovas A tanfolyam célja a mesével való önismereti munka elindítása, segítése: bíztatás arra, hogy kedvet kapjunk ehhez a kreatív belső úthoz. Biztosak lehetünk abban, hogy belső bölcsességünk olyan a mesével ajándékoz meg bennünket, amire az adott pillanatban pont szükségünk van. Varázsmesénk egyedileg, személyre szabottan segít minket abban, hogy újra megtaláljuk mesés erőinket, és hogy megtegyük létkérdésünk megoldásának következő lépését.